Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για την υποβολή προσφορών για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών και συγκεκριμένα για την μίσθωση λυματοφόρου οχήματος 25 τόνων για την απομάκρυνση των λυμάτων του στρατοπέδου “ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ” στο “Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Σχιστού”, προϋπολογισμού €12.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που επιθυμούν, για την υποβολή προσφορών για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών και συγκεκριμένα για την μίσθωση λυματοφόρου οχήματος 25 τόνων για την απομάκρυνση των λυμάτων του στρατοπέδου “ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ” στο “Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Σχιστού”, προϋπολογισμού €12.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Οι προσφορές υποβάλλονται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 27-05-2016 και ώρα 12:00 μ.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Λ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 197,89 KB18/08/21 01:47:40