ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η  Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να προβεί στην:

παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας πέντε (5) βιβλίων πρωτοκόλλου, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ. Γ΄ Αθήνας, προϋπολογισμού 600,00 €, συμπ. ΦΠΑ.

ΚΑΛΕΙ

όλους τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.  213 2100359, 213 2100371,  fax 213 2114420, μέχρι την 23-05-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 175,87 KB18/08/21 03:12:12