Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 11/05/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρες 08:00 έως 15:00μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια έξι (6) σφραγίδων για τις ανάγκες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, λόγω μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 195,43 KB18/08/21 12:23:46