Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερομένους, που διαθέτουν πρατήριο υγρών καυσίμων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), για τα υπηρεσιακά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα έργου της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

Κριτήριο κατακύρωσης: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: Παρασκευή, 12 /10 / 2018 και ώρα 11:30 π.μ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 & ΓΚΥΖΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 157,70 KB18/08/21 06:44:17