Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του 43ου Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά στις 23 Φεβρουαρίου 2020, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 4.995,96€ και αφορά σε μετάλλια, έπαθλα, διαφημιστικό υλικό (banner, αφίσες κλπ.) και ηχητική κάλυψη.

Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις) έως την Τετάρτη 19-02-2020 και ώρα 12:00 μ.μ., συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 184,84 KB18/08/21 09:28:19