Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού ασφάλειας και πυρόσβεσης των οχημάτων της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ομάδα Α΄(πυροσβεστήρες, τρίγωνα προειδοποίησης, φακοί) προϋπολογισμού 200,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ομάδα Β΄ (κιβώτιο υγειονομικού υλικού πρώτων βοηθειών) προϋπολογισμού 200,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Λ.Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών στον Άλιμο Αττικής) έως την 17/07/2017 και ώρα 14:00 με συμπληρωμένη τη φόρμα της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 80,19 KB18/08/21 03:30:53