Η Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης λιτρομέτρου της Δ/νσης Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα  της Περιφέρειας Αττικής.

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305) μέχρι την Παρασκευή, 04-12-2020 και ώρα 14:00.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 124,76 KB19/08/21 07:58:16