Η Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων κλιματισμού και των κλιματιστικών μηχανημάτων, των δύο (2) κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι και Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω), της Δ/νσης Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας και του ΚΕΔΔΥ Γ’ Αθήνας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού 5.600,00 €, συμπ. ΦΠΑ.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 213 2114417, 213 2100359, fax 213 2114420, μέχρι την 12-07-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες φραγισμένες οικονομικές προσφορές. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 739,55 KB18/08/21 06:15:42