Η Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην παροχή υπηρεσιών τακτικής συντήρησης: Α) τριών (3) ανελκυστήρων (2 ανελκυστήρες προσώπων και 1 αναβατόριο) που βρίσκονται στο κτίριο επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Β) ενός (1) ανελκυστήρα που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού Θηβών 250, Αιγάλεω, όπου στεγάζεται το Κέντρο Διαφ/σης Διάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Γ’ Αθήνας, Γ) ενός (1) ανελκυστήρα που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού Μάκρης 3, Αιγάλεω, όπου στεγάζεται η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας και συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.400,00 €, συπ. ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 213 2100359, 213 2100371, fax 213 2114420, μέχρι την 13-07-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 739,55 KB18/08/21 06:15:42