Η Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια δώδεκα (12) ιονιστών (μηχανημάτων απολύμανσης).

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305) μέχρι την Πέμπτη, 03-12-2020 και ώρα 14:00 και να περιλαμβάνει φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 126,49 KB19/08/21 07:58:15