Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (για τη διεξαγωγή πανελληνίων εξετάσεων) και του ΚΕΔΔΥ, των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 24-04-2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ..

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,06 MB18/08/21 03:05:43