Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των δαπανών της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης και του πρώην ΚΕΔΔΥ Γ΄ Αθήνας (νυν 1ο και 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας), αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας, συνολικής δαπάνης ποσού 3.001,00 € συμπ. ΦΠΑ. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.  213 2114417, 213 2100359, fax 213 2114420, μέχρι την 22-01-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν:

1.το αρχείο της Πρόσκλησης.

2.υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης (σε word).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 389,13 KB18/08/21 07:18:42