Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση του ιστότοπου FreeAthens 1944, τον οποίο δημιούργησε η Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της «Απελευθέρωσης της πόλης των Αθηνών από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής», για την προβολή των εκδηλώσεων αλλά και για την ελεύθερη πρόσβαση από πολίτες και φορείς σε αρχειακό, οπτικοακουστικό και εκπαιδευτικό υλικό, συνολικού προϋπολογισμού 744,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για τον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση του ιστότοπου FreeAthens 1944, τον οποίο δημιούργησε η Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της «Απελευθέρωσης της πόλης των Αθηνών από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής», για την προβολή των εκδηλώσεων αλλά και για την ελεύθερη πρόσβαση από πολίτες και φορείς σε αρχειακό, οπτικοακουστικό και εκπαιδευτικό υλικό, συνολικού προϋπολογισμού 744,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών Προμηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών μέχρι την 13/09/2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 206,35 KB18/08/21 06:32:57