Η Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν οικονομική προσφορά που αφορά υπηρεσίες τεχνικών εργασιών αποψίλωσης καθαρισμού – αποκομιδής απορριμμάτων από οικόπεδο επί των οδών Αίμωνος  45, Ευκλείδου  και  Δημοσθένους ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής.

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305) μέχρι την Δευτέρα, 14-12-2020 και ώρα 14:00 και να περιλαμβάνει φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου των εταίρων.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 105,08 KB19/08/21 08:04:18