Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ΚΑΛΕΙ όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 27/02/2015 ημέρα Παρασκευή ώρες 08:00π.μ. έως 15:00μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την απόφραξη και καθαρισμό των αποχετευτικών αγωγών και φρεατίων του δευτερεύοντος δικτύου του Θριασίου Πεδίου (Δήμος Ελευσίνας, Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Δήμος Ασπροπύργου) με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συνολικού προϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.