Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά : για την προμήθεια απολύτως απαραίτητου εξοπλισμού για την εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την Γρίπη των Πτηνών και την εύρυθμη λειτουργία των ΤΚΕΝ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 21.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Οικονομικών Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ έως την Πέμπτη 06-04-2017 και ώρα 14.00.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 147,37 KB18/08/21 03:03:34