Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 05/01/2017 ημέρα Πέμπτη ώρες 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια δεκαπέντε (15) τροχήλατων καρεκλών γραφείου με μπράτσο για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 1.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 177,47 KB18/08/21 02:41:35