Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 10/04/2017 ημέρα Δευτέρα ώρες 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) πυροσβεστήρων και την αναγόμωση εννέα (9) πυροσβεστήρων για τα υπηρεσιακά οχήματα και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 159,94 KB18/08/21 03:03:29