Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ΚΑΛΕΙ Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 27/02/2015 ημέρα Παρασκευή ώρες 08:00π.μ. έως 15:00μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση 250 τμχ. τσιμεντόλιθων για έκτακτες ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συνολικού προϋπολογισμού 420,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.