ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) δάφνινων στεφανιών για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου για τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Περιφερειάρχης Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής  Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο έως την 15/10/2015  ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια πέντε (5) δάφνινων στεφανιών για την επέτειο  της  28ης Οκτωβρίου για τους Δήμους  της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με τη διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 16/10/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3 ος όροφος – Γραφείο 306.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 149,60 KB18/08/21 12:53:44