Η  Περιφέρεια Αττικής ενδιαφέρεται για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (Βενζίνη Αμόλυβδη) , ώστε   να καλυφθούν οι ανάγκες για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής  Ενότητας  Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 6000€ (έξι χιλιάδων ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.  Αθηνών  (Λεωφ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών, 4ος όροφος) έως τη Δευτέρα 27-03-2017 και ώρα 12:00.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 113,47 KB18/08/21 03:01:12