ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ και καλούμε τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων, προϋπολογισμού € 29.440 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για τις παρακάτω εκδηλώσεις και ομάδες:

Α) Ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος (Ιανουάριος 2017)

Β) Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία το 1915 (Απρίλιος 2017)

Γ) Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου (Μαϊος 2017)

Δ) Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος (Σεπτέμβριος 2017)

ΟΜΑΔΑ Α΄ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(CPV 79821000-5) Προϋπολογισμός 3.820 € συμπ. ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ Β΄ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ , ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
(CPV 79961000-8) Προϋπολογισμός 3.520 €  συμπ. ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ Γ΄ – ΗΧΗΤΙΚΗ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
(
CPV 48952000-6) Προϋπολογισμός 4.800 € συμπ. ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Δ΄ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
(CPV 70310000-7) Προϋπολογισμός 14.300 € συμπ. ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Ε΄ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
(CPV 92312140-4) Προϋπολογισμός 600 € συμπ. ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ – ΕΣΤΙΑΣΗ
(CPV 55300000-3) Προϋπολογισμός 500 € συμπ. ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Ζ΄ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
(CPV 79540000-1) Προϋπολογισμός 1.900 € συμπ. ΦΠΑ

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Παρασκευή 13.1.2017 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 , 3ος ΟΡΟΦΟΣ , ΓΡΑΦΕΙΟ 307

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,22 MB18/08/21 02:42:14
Απόφαση υπ’ αριθ. 372017 PDF 131,78 KB18/08/21 02:42:15