Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,  προκειμένου να προβεί στην προμήθεια  α) Γραφικής Ύλης, β) Γραφίτη – Toner και γ) Υλικών Καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού 11.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες των Βαθμολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013 της Δ/νσης Β’/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών Καλεί
τις εταιρείες/ φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, 4ος όροφος, τηλέφωνο 213-2100359, φαξ 213 2114420, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, Τ.Κ. 121 33, καθημερινά από 15.05.2013 έως και 17.05.2013 και ώρες 09.00-14.00, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.
 
Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης. 

 
 
 
Πρόσκληση PDF 146,04 KB18/08/21 10:50:09