Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής,  χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 126,73 KB09/01/23 02:28:38
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗDOCX 20,82 KB09/01/23 02:29:23