Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 31/1/2023 και ώρα 9.30, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν.4412/2016) για την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής έτους 2023, για τις κάτωθι Ομάδες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αρχείο που ακολουθεί.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 182,95 KB25/01/23 04:48:44