Ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για τρία νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη, Μαρούσι, Διεύθυνση Ανάπτυξης, 1ος όροφος).

Ακολουθεί τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 139,97 KB01/12/21 02:37:49
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 42,50 KB01/12/21 02:37:49