Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη στις 02/10/2013, ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών, Αθανάσιο Μακρή (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στο 3ο όροφο γραφείο 301 θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του Προέδρου και του Τακτικού Μέλους της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α. με χρονική ισχύ μέχρι το πέρας της υπ’ αριθμ. 202/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολουθεί το αρχείο της Γνωστοποίησης.