Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 17/02/2023 και ώρα 9.00, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν.4412/2016) για την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής έτους 2023.