Σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 1970/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΖ27Λ7-ΚΛΩ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την μίσθωση χώρων συνολικής επιφάνειας από 900 έως 1.200 τετραγωνικά μέτρα περίπου, με την διαδικασία της απευθείας μίσθωσης χωρίς δημοπρασία, όπως προβλέπεται από την παρ. 2β του άρθρου 16 του Π.Δ. 242/1996, σε μη μισθωμένους χώρους του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα ή παρακείμενων αυτού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών επέκτασης (τόσο σε γραφειακούς χώρους όσο και σε αρχειακό και χώρο αποθήκευσης) των ήδη εγκατεστημένων Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, καλείστε να δηλώσετε ενδιαφέρον εγγράφως, έως την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, Τμήμα Περιουσίας (Λ. Συγγρού 80-88, 4ος όροφος,  Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, τηλ. 2132063505, -509, email: tm_periousia@patt.gov.gr).

Συνημμένα η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

4_ΟΕ_43_1970Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2021 PDF 358,92 KB15/10/21 03:31:54