ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα οποία δεν υποβλήθηκε οικονομική προσφορά στους σχετικούς διαγωνισμούς και την διαπραγμάτευση της 24ης-09-2014, να προσέλθουν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, την  26η-09-2014 και ώρα 12:00 μ.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο (Πρόσκληση – Δρομολόγια).

Πρόσκληση - Δρομολόγια PDF 173,40 KB18/08/21 11:43:35