Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 17-02-2017 και ώρα 11:30π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση για την ανάθεση τριών νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής έως 30-6-2017, σύμφωνα με την αρ. 228/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη ανακοίνωση, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

1) Α/Α 156 ΝΗΣΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – 12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ ΕΑΕΠ -1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ-ΑΛΑΣΙΑ-ΒΡΥΣΟΥΛΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ) (ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ) – ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ (ΕΩΣ 30 ΘΕΣΕΩΝ)

2) Α/Α 157 ΝΗΣΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ ΕΑΕΠ -1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΨΗΦΤΑ-ΤΡΟΙΖΗΝΑ-ΑΓ.ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ-ΣΧΟΛΕΙΑ)-ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ (ΕΩΣ 30 ΘΕΣΕΩΝ) ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

3) Α/Α 158 ΝΗΣΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΔΡΥΜΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΜΩΤΟ-ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ) -ΤΑΞΙ

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν συμπληρωμένο το συνημμένο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης και το Έντυπο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 141,87 KB18/08/21 02:51:16