Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ., κατόπιν της υπ’ αρ. 2441/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 4286/2014, για την ανάθεση επτά (7) νέων δρομολογίων τα οποία προέκυψαν μετά τη δημοσίευση του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δ/ξη 7/2018).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τον πίνακα των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 596,61 KB18/08/21 06:32:58