Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 11/09/2018 και ώρα 12:30 π.μ. κατόπιν της υπ. αρ. 2421/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 για την ανάθεση πέντε (5) νέων δρομολογίων τα οποία προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Δ/ξη 3/2018).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα στοιχεία των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 860,22 KB18/08/21 06:32:13