Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και προβληματικών αγωγών περιοχής Αγκώνα – Αγ. Μαρίνας της παραλιακής ζώνης Δήμου Κάλαμου», με προϋπολογισμό 6.427.611,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18/10/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.