Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης»

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί δημοσίων έργων, για την εκτέλεση του έργου:“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ” συνολικού προϋπολογισμού 372.033,77€. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

To αντικείμενο του έργου είναι εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης στο υφιστάμενο γήπεδο ποδοσφαίρου που υπάρχει στην Αλεπότρυπα στο Δήμο Αθηναίων. Το γήπεδο έχει αγωνιστικό χώρο με συνολικές διαστάσεις (μαζί με τις πλάγιες και τις οπίσθιες των τερμάτων αποστάσεις) 95,80 Χ 56,20 μ. με εσοχή 20,00 Χ 1,00 μ. στη μία μεγάλη πλευρά για την τοποθέτηση των πάγκων των ομάδων. Θα γίνουν εργασίες ανακατασκευής του τεχνητού χλοοτάπητα και τμήματος της υπόβασης καθώς και εργασίες συντήρησης της υπάρχουσας περιμετρικής περίφραξης από σιδηροσωλήνες και συρματόπλεγμα. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για την μελέτη του έργου κ.λ.π. τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π. Αττικής , Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος, γραφείο 500, τηλ. 213-2065313/307/308, μέχρι και την 21η Αυγούστου ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στην τιμή κόστους αναπαραγωγής τους. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 26/08/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής ( Λ. Συγγρού 80-88 , 5ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.          

Ακολουθεί η περίληψη Διακήρυξης του Διαγωνισμού.