Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα Προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 6 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», συνολικού προϋπολογισμού 17.296.260,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί δημοσίων έργων.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν :

  • Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, οδός ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16, 185.31, Πειραιάς (2ος όροφος), μέχρι και την Τετάρτη 24/09/2014.

  • Τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται δωρεάν από την παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16 (2ος όροφος) στον ΠΕΙΡΑΙΑ, στις 30/09/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (λήξη υποβολής προσφορών) από αρμόδια επιτροπή.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 703,18 KB18/08/21 11:41:33
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 285,33 KB18/08/21 11:41:33
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 1,12 MB18/08/21 11:41:33
Ε.Σ.Υ. PDF 579,19 KB18/08/21 11:41:33
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 473,57 KB18/08/21 11:41:33
ΣΑΥ - ΦΑΥ RAR 7,68 MB18/08/21 11:41:34