ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθμ. 1223/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής ο διαγωνισμός του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 6.359.100,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα διεξαγόταν στις 31.07.2012 ακυρώνεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ