Περίληψη Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέου τριώροφου σταθμού επί της οδού Αγαμέμνονος του Δήμου Ηλιούπολης» προϋπολογισμού 1.235.294,14 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.   στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής ( Συγγρού 80-88, 5ος όροφος ) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής ( Συγγρού 80-88, 5ος όροφος ) ενώπιον αρμόδιας

Περίληψη Διακήρυξης PDF 631,41 KB18/08/21 09:40:40