Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Νοεμβρίου 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ, και ώρα 10:00 στα γραφεία της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ), Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41 – Αθήνα, από αρμόδια επιτροπή.

Ακολουθεί η Περίληψη του Διαγωνισμού.

Περίληψη Διαγωνισμού PDF 196,59 KB18/08/21 11:48:30