Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύσσει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Λαυρεωτικής», με προϋπολογισμό 500.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 04/11/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005333 – 5330, FAX επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Γ. Ψαρομιχαλάκης.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

Περίληψη PDF 180,78 KB18/08/21 11:46:37
Διακήρυξη PDF 407,94 KB18/08/21 11:46:37
Τεχνική Περιγραφή PDF 139,47 KB18/08/21 11:46:37
Προϋπολογισμός PDF 62,96 KB18/08/21 11:46:38
Τιμολόγιο μελέτης PDF 185,68 KB18/08/21 11:46:38
ΕΣΥ PDF 180,04 KB18/08/21 11:46:38