Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς “με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης” (άρθρο 5 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), για την ανάθεση του έργου: ΣΗΜ-05/12: Κυκλοφοριακή διαμόρφωση κόμβων & εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού: 900.000,00€ (με ΦΠΑ).

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπα προσφοράς παρέχονται από τα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα γ’, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, 1ος όροφος, γραφείο 12, Τ.Κ. 176 76, έναντι του ποσού των 20 €, μέχρι και δύο (2) εργάσιμεςημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, δηλαδή μέχρι και την 05-12-2013, ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας της Δ9   210-9094133, FAX επικοινωνίας 210-9219945. Πληροφορίες μελέτης από τις 9:00 έως τις 13:00 Β. Πανάγου – τηλ.: 210 9219041.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 10-12-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210 9219041 και telefax: 210.92.19.945).

Ακολουθεί η περίληψη της Διακήρυξης.