Η Περιφέρεια Αττικής «Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή Παρόχου της Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ13», προϋπολογισμού 813.008,13€ και ΦΠΑ 186.991,87€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-02-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 2ος όροφος πληροφορίες τηλ. 213 2005333 και 2132005330, FAX επικοινωνίας 210 6032993.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

Περίληψη διακήρυξης  PDF 151,99 KB18/08/21 11:15:34