Ο διαγωνισμός του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998/ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ Σ3», με προϋπολογισμό 11.000.000,00 € (με το Φ.Π.Α. 23%), θα διεξαχθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος ), Τ.Κ. 117 41, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Περίληψη Διακήρυξης PDF 63,82 KB18/08/21 11:14:04