Περίληψη Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κλειστό Κολυμβητήριο & Γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β΄ Φάση: Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Δήμου Αγίων Αναργύρων»  προϋπολογισμού 9.840.000,00 € (με το Φ.Π.Α. 23%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής ( Συγγρού 80-88, 5ος όροφος ) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Περίληψη Διακήρυξης PDF 1,83 MB18/08/21 09:41:33