Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά   έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση δυτικού πρανούς Λεωφόρου Κηφισού», προϋπολογισμού : 850.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/03/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος, Καλλιθέα) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για την μελέτη του έργου κ.λ.π. τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΟΕΠΑ, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος, Καλλιθέα, τηλ. 210-9094130 & 210-9219041(πληροφορίες μελέτης από τις 9:00 έως τις 13:00) μέχρι και 24-03-2016 ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στην τιμή 15€.

Ακολουθεί η Περίληψη Διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 608,46 KB18/08/21 01:30:01