Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού έργου : ««Αποκατάσταση και βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου που συμβάλλει στη Λ. Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ) από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 12+162» Προϋπολογισμού 74.400Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, την 24-11-2016 ημέρα Πέμπτη, ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών), από την Διεύθυνση Οδικών Έργων.

Τα τεύχη δίνονται από την Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9)/ Τμ. B’ – πληροφορίες Σπάρτη Αθανάτου, τηλ. 210 9094139 μέχρι και 18/11/2016, καταβάλλοντας το ποσό των 10 ευρώ.

Ακολουθεί η Διακήρυξη με ΑΔΑΜ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 509,36 KB18/08/21 02:29:22