Η Δ/νση Δ10 προκηρύσσει διαγωνισμό του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» ΑΠ 89/16 με ενσφράγιστες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3669/08 προϋπολογισμού 73.800,00 ΕΥΡΩ (με δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10) της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, στην οδό Παν. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα στον 1ο όροφο και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ακολουθεί η Περίληψη Διακήρυξης και τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 182,58 KB18/08/21 01:48:03
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 381,83 KB18/08/21 01:48:04
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 257,86 KB18/08/21 01:48:04
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 1,10 MB18/08/21 01:48:04
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PDF 335,10 KB18/08/21 01:48:04