Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) κ.λ.π. περί «Κατασκευής Δημοσίων Έργων» η εκτέλεση του έργου « Ασφαλτόστρωση οδών του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Καλλιθέας », συνολικής δαπάνης 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για την μελέτη του έργου κ.λ.π. τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π. Αττικής , Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος, γραφείο 500, τηλ. 2132065313-307-308, μέχρι και την 17/03/2016 ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στην τιμή κόστους αναπαραγωγής τους.

Η δημοπρασία θα γίνει την 22/03/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης Τ.Ε. Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Ακολουθεί η περίληψη του Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 236,54 KB18/08/21 01:25:00