Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «Προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση – συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Παιανίας», με προϋπολογισμό 500.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13/10/2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005333 – 5330, FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Γ. Ψαρομιχαλάκης.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης και σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 639,66 KB18/08/21 12:51:34
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 183,61 KB18/08/21 12:51:34
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 836,95 KB18/08/21 12:51:35
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 221,84 KB18/08/21 12:51:35
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 101,36 KB18/08/21 12:51:35