Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (2015)»,με προϋπολογισμό 1.000.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 29/12/2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005382, FAX επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Χρ. Μπρούλια.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 92,11 KB18/08/21 01:09:08
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 320,54 KB18/08/21 01:11:41
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 232,36 KB18/08/21 01:11:41
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 138,32 KB18/08/21 01:11:41
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ PDF 533,79 KB18/08/21 01:09:09